Darbo užmokestis / P45 / P60 nuo tik £ 2,50 už darbo užmokestį

£25.00

 

Su šiuo pasiūlymu galite gauti:

  • Vienas darbo užmokestis 1 asmeniui vienam laikotarpiui (savaitei ar mėnesiui) – skaičiavimas ir pateikimas
  • Siunčiant jį į HMRC

Mūsų klientams kaina yra nuo £ 2,5 už darbo užmokestį.

Kai mes atliekame paslaugą min. 3 mėnesius, P60/P45 yra nemokamas.

Mūsų mėnesinių darbo užmokesčio kaina:

I. vienas Darbo užmokestis 1 asmeniui – iki 2 darbuotojų – £ 20.00 vienam asmeniui

II. vienas Darbo užmokestis 1 asmeniui – iki 10 darbuotojų – £ 15.00 vienam asmeniui

III. vienas Darbo užmokestis 1 asmeniui – iki 100 darbuotojų – £ 10.00 vienam asmeniui

IV. vienas Darbo užmokestis 1 asmeniui – iki 200 darbuotojų – £ 5.00 vienam asmeniui

 

Mūsų savaitinių darbo užmokesčio kaina:

I. vieną mėnesį 1 asmeniui – iki 2 darbuotojų – £ 40.00 vienam asmeniui (tik £ 10.00 vienam darbo užmokesčiui)

II. vienas mėnuo 1 asmeniui – iki 10 darbuotojų – £ 30,00 vienam asmeniui (tik £ 7,50 vienam darbo užmokesčiui)

III. vieną mėnesį 1 asmeniui – iki 100 darbuotojų – £ 20,00 vienam asmeniui (tik £ 5.00 vienam darbo užmokesčiui)

IV. vienas mėnuo 1 asmeniui – iki 200 darbuotojų – £ 10,00 vienam asmeniui (tik £ 2,50 vienam darbo užmokesčiui)

Galite įsigyti papildomą P45/P60 – kaina yra £ 30.00

 

 

 

 

Su šiuo pasiūlymu galite gauti:

  • Vienas darbo užmokestis 1 asmeniui vienam laikotarpiui (savaitei ar mėnesiui) – skaičiavimas ir pateikimas
  • Siunčiant jį į HMRC

Mūsų klientams kaina yra nuo £ 2,5 už darbo užmokestį.

Kai mes atliekame paslaugą min. 3 mėnesius, P60/P45 yra nemokamas.

Mūsų mėnesinių darbo užmokesčio kaina:

I. vienas Darbo užmokestis 1 asmeniui – iki 2 darbuotojų – £ 20.00 vienam asmeniui

II. vienas Darbo užmokestis 1 asmeniui – iki 10 darbuotojų – £ 15.00 vienam asmeniui

III. vienas Darbo užmokestis 1 asmeniui – iki 100 darbuotojų – £ 10.00 vienam asmeniui

IV. vienas Darbo užmokestis 1 asmeniui – iki 200 darbuotojų – £ 5.00 vienam asmeniui

 

Mūsų savaitinių darbo užmokesčio kaina:

I. vieną mėnesį 1 asmeniui – iki 2 darbuotojų – £ 40.00 vienam asmeniui (tik £ 10.00 vienam darbo užmokesčiui)

II. vienas mėnuo 1 asmeniui – iki 10 darbuotojų – £ 30,00 vienam asmeniui (tik £ 7,50 vienam darbo užmokesčiui)

III. vieną mėnesį 1 asmeniui – iki 100 darbuotojų – £ 20,00 vienam asmeniui (tik £ 5.00 vienam darbo užmokesčiui)

IV. vienas mėnuo 1 asmeniui – iki 200 darbuotojų – £ 10,00 vienam asmeniui (tik £ 2,50 vienam darbo užmokesčiui)

Galite įsigyti papildomą P45/P60 – kaina yra £ 30.00

 

 

With this offer you can get:

  • One Payroll for 1 person for one period (week or month) – calculation and submit
  • Sending this to HMRC

For our clients the price are from £2.5 per payroll.

When we doing the service for min. 3 months the P60/P45 are for free.

 

Our price for monthly payrolls:

I. one Payroll for 1 person  – up to 2 employee – £20.00 per person

II. one Payroll for 1 person  – up to 10 employee – £15.00 per person

III. one Payroll for 1 person  – up to 100 employee – £10.00 per person

IV. one Payroll for 1 person  – up to 200 employee – £5.00 per person

 

Our price for weekly payrolls:

I. one month for 1 person  – up to 2 employee – £40.00 per person (only £10.00 per payroll)

II. one month for 1 person  – up to 10 employee – £30.00 per person (only £7.50 per payroll)

III. one month for 1 person  – up to 100 employee – £20.00 per person (only £5.00 per payroll)

IV. one month for 1 person  – up to 200 employee – £10.00 per person (only £2.50 per payroll)

 

You can buy extra P45/P60 – price is £30.00