Szczegółowe szkolenie z benefitów i świadczeń rodzinnych w UK dla dzieci, ludzi chorych i niepełnosprawnych, osób dorosłych i osób starszych.

£169.00

Plan Szkolenia:
1.Podstawowe świadczenia rodzinne.
2.Zasady przyznawania świadczeń rodzinnych
3.Warunki jakie należy spełniać aby otrzymać świadczenia rodzinne.
4.Rodzaje benefitów dla dzieci wraz z ich szczegółowa prezentacja.
5.Rodzaje benefitów dla ludzi chorych i niepełnosprawnych wraz z ich szczegółowa prezentacja.
6.Rodzaje benefitów dla osób dorosłych wraz z ich szczegółowa prezentacja.
7.Rodzaje benefitów dla osób starszych wraz z ich szczegółową prezentacja
Kategoria: