Szkolenie dla Mortgage Advisera który chce uzyskac dodatkowe uprawnienia na Hipoteki dla osób po 50 roku życia

£159.00

Plan Szkolenia:
1.Omówienie podstawowych zasad szkolenia, roli certyfikatu na rynku finansowym w UK oraz tego jakie daje dalsze możliwości.
2.Szkolenie przygotowujące do egzaminu.
3.Zbiór materiałów i pomocy naukowych systematycznie uzupełniany i odświeżany o nowości.
4.Słownik często nowej i trudnej dla Polaków terminologii dotyczącej egzaminu.
5.Wyznaczenie indywidualnego opiekuna oraz jego pomoc na każdym etapie nauki.
6.Regularne Indywidualne sesje szkoleniowe.
Kategoria: