Szkolenie dla osób prywatnych na temat podatków/ ulg podatkowych/ emerytury/ podstawowe świadczenia rodzinne i benefity.

£39.00

12/10/2019

Plan Szkolenia
1.Rodzaje podmiotów podatkowych i urzędów w UK oraz ich odpowiedzialność i role
2.Naliczenia podatkowe dla osób prywatnych
3.Pozostałe naliczenia na Payslipach
4.Rozliczenia podatkowe dla osób prywatnych
5.Personal Tax Account
6.Naliczane ulgi podatkowe dla osób prywatnych
7.Obowiązki wobec HMRC
8.Historia zatrudnienia w UK
9.Prawo do emerytury w UK i zasady jej naliczania
10.Wnioskowanie o emeryturę w UK
11.Prawo do świadczeń rodzinnych w UK
12.Rodzaje podstawowych świadczeń rodzinnych i benefitów w UK
13.Zasady aplikowania o benefity w UK
14.Czego może UK może domagać się od ciebie
15.Zasady stałych wyjazdów z UK
16.Naliczane kary i odwolywanie się od kar i pism z urzędów w UK
Kategoria: