Szkolenie dla Pośrednika ubezpieczeniowego – Protection Adiser – 1 i 2 etap

£89.00

Termin szkolenia: ustalane indywidualnie

lan Szkolenia – 1 etap
1.Omówienie pracy Posrednika Ubezpieczeniowego, jego roli na rynku, zasad jakich musi przestrzegać i odpowiedzialności jakie ponosi.
2.Przedstawienie etyki zawodowej Protection Adviser oraz zasad jakie powinien przestrzegać doradca.
3.Przedstawienie rodzajów ubezpieczeń oraz ich omówienie.
4.Szkolenie ze znajomości Trust, ich rodzajów oraz zastosowania.
5.Omówienie procedur oraz zasad zawierania umów ubezpieczeniowych.
6.Słownik często nowej i trudnej dla Polaków terminologii dotyczącej ubezpieczeń.
Plan szkolenia – 2 etap
1.Jak zacząć prace jako Pośrednik ubezpieczeniowy.
2.Jak umówić spotkanie w sprawie Ubezpieczenia.
3.Skrypt dla umówienia spotkania przez telefon.
4.O czym należy pamiętać przed i w trakcie spotkania.
5.Czego należy się spodziewać podczas kontaktu z klientem.
6.Rodzaje klienta z jakimi możemy się spotkać podczas spotkania.
7.Jakich zwrotów używać podczas spotkań z klientem z każdym rodzajem klienta.
8.Jak zakończyć spotkanie.
9.Jak pozyskać polecenia/referencje/numery do znajomych po spotkaniu.
10.O czym należy pamiętać po spotkaniu.
11.O czym należy pamiętać po sfinalizowaniu umowy z klientem.
Cena za szkolenie – 1 etap: £89.00**
Cena za szkolenie – 2 etap: £159.00**
Cena za szkolenie – 1 i 2 etap: £199.00**
**dla osób które rozpoczną prace dla naszej firmy jako Protection Adviser i po
zdaniu egzaminów przepracują min. 6 miesięcy i sprzedadzą min. 70 polis
otrzymają zwrot 50% kosztów szkolenia. Szkolenie jest bezpłatne dla Mortgage
Adviser którzy pracują z nami.
Kategoria: