Szkolenie przygotowujące do egzaminu CeMap na Mortgage Adisera – Level 1, 2 i 3

£189.00

Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie.

Plan szkolenia
1.Omówienie pracy Mortgage Advisera, jego roli na rynku, zasad jakich musi przestrzegać i odpowiedzialności jakie ponosi.
2.Omówienie podstawowych zasad szkolenia, roli certyfikatu na rynku finansowym w UK oraz tego jakie daje dalsze możliwości.
3.Szkolenie przygotowujące do każdego egzaminu na każdym Level CeMap
4.Zbiór materiałów i pomocy naukowych systematycznie uzupełniany i odświeżany o nowości.
5.Słownik często nowej i trudnej dla Polaków terminologii dotyczącej egzaminów.
6.Wyznaczenie indywidualnego opiekuna oraz jego pomoc na każdym etapie nauki.
7.Regularne Indywidualne sesje szkoleniowe.
Cena za szkolenie za 1 level: £229.00* (plus oplata za egzamin £180.00)
Cena za szkolenie za 2 level: £189.00* (plus oplata za egzamin £180.00)
Cena za szkolenie za 3 level: £189.00* (plus oplata za egzamin £180.00)
Cena za szkolenie za 1, 2, 3 level (może być płatna w 3 równych ratach po
każdym Level): £559.00* (plus oplata za egzaminy £540.00).
*dla osób które rozpoczną prace dla naszej firmy jako Morgage Adviser i po
zdaniu egzaminów przepracują min. 6 miesięcy i zrobią min 15 hipotek otrzymają
zwrot 50% kosztów szkolenia.
Kategoria: