Testament Kompleksowy

£2,199.00

Pakiet ten obejmuje:

Testament Kompleksowy jest to najbardziej rozszerzony i profesjonalny

testament spisywany przez prawnika, który zabezpiecza:

– Szczegółowo Twój majatek,

– Twoja Rodzine wraz z opieka nad dziecmi w pierszej, drugiej oraz trzeciej

lini,

– Twoje polisy na życie oraz wszelkie fundusze gwarancyjne, programy

inwestycyjne itp.

– Twój biznes i zarzadzanie nim w momecie gdy umrzesz, zostaniesz

niepoczytalny lub niezdolny do czynności prawnych,

– Pelne prawo do decydyjnosci dla wyznaczonych osob w momencie gdy

zostaniesz niedolny do czynności prawnych w tym zarzadzanie Twoim

majątkiem oraz biznesem, dostep do kont bankowych itp. Te czynności

sa zablokowane w momecie np. udaru lub innej choroby krytycznej w

wyniku której nie masz zdolności do czynności prawnych lub ta zdolność

została ci odebrana.

– Wyznacza zarzadzanie Twoim majątkiem oraz jego podział dla

wyznaczonych osób w tym niepełnoletnich dzieci w określonym wieku

lub momencie ich życia

– Szczegolowo wlancza i wyklucza ze spadku wszystkie osoby które wg

twojej woli maja lub nie maja prawa otrzymać spadku.

Testament ten ma moc prawna aby nie tylko podzielić Twój majątek,

biznes i rodzinne jak Ciebie zabraknie, ale także zadbać o Twoich bliskich

w momencie gdy doznasz znacznego uszczerbku na zdrowiu i nie

będziesz w stanie wykonywać wszystkich tych czynności które nie sa

problematyczne teraz. Podważenie tego testament jest praktycznie

niemożliwe a odpowiedzialność za jego treść spoczywa po stronie

prawnika.