Ubezpieczenie zabezpieczające dochód (Income Protection)

£0.00

Pakiet ten obejmuje:

Zapraszamy do zabezpieczenia swojego dochodu na wypadek dwóch

zdazen:

  1. Utraty Pracy lub/i
  2. Zwolnień Lekarskich

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu zabezpieczające twój dochód:

– Ubezpieczenie ma za zadanie chronić Twój dochód (średnia z 3

miesięcy) przed uzyskaniem zwolnienia lekarskiego lub przez

zwolnieniem z pracy.

 

– Można się ubezpieczyć od 1 dnia, 1 tygodnia, 1 miesiąca, 3 miesięcy, 6

miesięcy lub 12 miesięcy (tzw. okres karencji).

– Zawierane z nami ubezpieczenie jest terminowe na ogol do momentu

przejścia na emeryturę.

– Świadczenie wypłacane jest po okresie karencji na 1 rok, 2 lata lub do

emerytury.

– Ubezpieczenie można zawrzeć z zastrzeżeniem i zabezpieczeniem

własnego zawodu.

– Ubezpieczenie w okresie wypłaty świadczenia pozwala wrócić do pracy

na cześć etatu jeśli stan zdrowia nie pozwala inaczej i świadczenie nadal

będzie w części wypłacane.

– Niektóre firmy wypłacają dodatkowe świadczenia wypadkowe w

ramach ochrony, pokrywają koszty opieki nad dziećmi, wypłacają

większą jednorazowa kwotę w wyniku ciężkiej krytycznej choroby.

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy:

– Karencja na wypłatę świadczenia min 6 m-cy po podpisaniu umowy.

– Zwolnienie musi nastąpić z wniosku pracodawcy.

– Zwolnienie nie może być dyscyplinarne chyba ze udowodnimy w sadzie

ze ten typ zwolnienia jest bezpodstawny.

Nasi doradcy starają się regularnie min raz na 3 lata kontaktować się z

klientami i sprawdzać czy obecna ochrona spełnia ich oczekiwania i nic

znaczącego nie wydarzyło się w ich życiu aby ubezpieczenie które maja w

pełni chroniło i zabezpieczało ich pod każdym katem. Regularnie tez nasi

klienci biorą udział w promocjach i losowaniach nagród dzięki czemu

możemy im podziękować za wybranie naszej firmy.

Nasza profesjonalna obsługa to nie tylko doradztwo ale również pełna

obsługa po sprzedażowa, także pomagamy wypełniać wszelkie aplikacje

o odszkodowania w momencie przebywania na zwolnieniu.

Nasza obsługa ubezpieczeniowa jest zupełnie bezpłatna na każdym

etapie. Dzięki temu ze mamy w ofercie bardzo wiele firm

ubezpieczeniowych jesteśmy w stanie wytypować odpowiednia ofertę

nie tylko pod kotem jakości ale i ceny. Zapraszamy do wypełnienia

formularza. W odpowiedzi odeślemy Państwu indywidualną wycenę

polisy. Pozostałe szczegóły omawiane są podczas rozmowy telefonicznej.