Wniosek o emeryturę w PL składany w UK

£50.00

Pakiet ten obejmuje:

– Zalozenie konta PTA (Personal Tax Account)

– Przedstawienie zestawienia na temat emerytury, lat kwalifikowanych oraz kwoty wypracowanej emerytury w UK.

– Złożenie wniosku o emeryturę w PL przez HMRC.

– Wypełnienie wniosku o emeryturę do PL na druku HMRC.

 

Uwaga: Wniosek o emeryturę można składać w dowolnym momencie kiedy

przysługuje nam to świadczenie w PL. HMRC nie odpowiada za te wnioski. To

klient musi mieć już przeliczone lata w ZUS / KRUS lub zgromadzone

dokumenty aby te lata mu przeliczono i dołączyć je do wniosku. HMRC jest

tylko pośrednikiem, który przesyła te dokumenty do Urzędu Wojewódzkiego w

  1. Należy również pamiętać aby upewnić się czy dany oddział ZUS nie wymaga

od Państwa, ze aby składać wniosek o emeryturę w PL należy min na 1 dzień

zwolnic się z pracy w UK i ten dzień przedstawiać jako dzień zakończenia pracy i

aplikowania o emeryturę. HMRC i my nie odpowiadamy za odrzucone wnioski

przez ZUS/KRUS za brak odpowiednich dokumentów lub brak spełnienia

kryteriów narzuconych w PL.