Wyrejestrowanie z PAYE

£30.00

Pakiet ten obejmuje:
Wyrejestrowanie danej firmy z PAYE czyli wyrejestrowanie jej jako pracodawcy aby już nie musiała się rozliczać z zatrudnianych pracowników.
Cena Pakietu dla naszych klientów: Cena zawarta jest w opłacie abonamentowej w przypadku miesięcznych klientów.

Kategoria: