Rozliczenie roczne Spolki LTD

£300.00

Pakiet ten obejmuje:
– Wysłanie kodu aktywacyjnego po otrzymaniu UTR spółki oraz indywidualnych UTR dyrektorów spółki.
– Przekazanie podstawowych informacji na temat rozliczeń oraz jakie koszty i przychody może gromadzić firma aby utworzyć bilans roczny.
– Sporządzenie bilansu miesięcznego oraz rocznego danej działalności
– Rozliczenie w HMRC na podstawie zebranych danych każdego ze dyrektorów oraz spółki.

Ceny są bardzo indywidualne i dostosowane do następujących czynników:
– przygotowanie dokumentów do rozliczenia,
– ilość dokumentów do rozliczenia,
– wielkość firmy (pracownicy, podwykonawcy, wspólnicy itp.)

Kategoria: