Dotacny register podnikania

£249.00 £159.00

Ziadost o :

V rozpočte 11. marca a následne 17. marca kancelárka oznámila dva granty na podporu podnikov počas pandémie Covid-19. Sú nasledovné:

  • Granty pre malé podniky – grant vo výške 10 000 GBP pre každý podnik, ktorý mal nárok na úľavu v rámci systému úľavy od sadzieb pre malé podniky alebo schémy úľavy na sadzbách na vidieku 11. marca 2020.
  • Granty na maloobchod, voľný čas a pohostinstvo – grant dostupný vo vyššie uvedených sektoroch vo výške 10 000 libier pre podniky, ktorý má zdaniteľnú hodnotu až do výšky 15 000 libier a mal nárok na maloobchodnú úľavu 11. marca, alebo grant vo výške 25 000 libier pre podniky s zdaniteľnou hodnotou viac ako 15 000 libier a menej ako 51 000 libier v ten istý deň. Naším cieľom je spracovať nároky, aby sa platba mohla uskutočniť 3. apríla 2020/alebo pred 3. aprílom 2020.

 

Application for:

In the Budget, on 11th March and subsequently on 17th March, the Chancellor announced two grants to support businesses through the Covid-19 pandemic. These are as follows:

·  Small Business grants – a grant of £10k for each business that was eligible for relief under the small business rate relief scheme or rural rate relief scheme on March 11th 2020

·  Retail, Leisure and Hospitality grants – a grant available in the aforementioned sectors of £10k for businesses, which has a rateable value of up to £15,000 and were eligible for retail relief on 11th March, or a grant of £25k for businesses with a rateable value of over £15,000 and less than £51,000 on the same date. We aim to process claims to enable payment to be made on/or before 3 April 2020

Zľava!