Žiadosť o svadbu /Občianske partnerstvo

£30.00

Môžete sa oženiť alebo vytvoriť občianske partnerstvo v Anglicku alebo Walese, ak:

  • 16 alebo viac
  • ešte nie sú zosobášené alebo v občianskom partnerstve
  • nie sú úzko prepojené

Páry rovnakého pohlavia sa môžu zosobášiť, vytvoriť občianske partnerstvo alebo premeniť občianske partnerstvo na manželstvo v Anglicku alebo Walese.

Páry opačného pohlavia nemôžu vytvoriť registrované partnerstvo v Anglicku a Walese.

Cena je len pre našu službu a dodatočná platba je pre aplikáciu s cenovým rozpätím £ 46 alebo £ 86.

 

 

You can get married or form a civil partnership in England or Wales if you’re

  • 16 or over
  • not already married or in a civil partnership
  • not closely related

Same-sex couples can get married, form a civil partnership or convert a civil partnership into a marriage in England or Wales.

Opposite-sex couples cannot form a civil partnership in England and Wales.

 

Price are just for our service and extra payment is for application with a price range of £46 or £86.